Stressforebyggelse – det er der god økonomi i

Stress og stressforebyggelse.

Problemet er at Stress og fravær fra arbejdspladsen koster enorme summer for virksomheden, og har store menneskelige omkostninger for den enkelte medarbejder. Både økonomisk og menneskeligt er det billigere at forebygge stress end at reparere, når skaden er sket. For mange mennesker er det sådan, at når de har været ramt af stress en gang er de desværre mere sårbare overfor at få stress igen.

Stressede medarbejdere skaber færre resultater og de har typisk flere sygedage pga nedsat immumforsvar. Dertil kommer stress sygemeldingerne , der ofte er langtidssygemeldinger.

Ifølge stressforeningens tal er 35.000 danskere hver dag sygemeldt med stress. Det er ikke ualmindeligt at en langtidssygemeldt medarbejder koster over en millinon kroner.

Når en medarbejder først er sygemeldt med stress går arbejdspladsen jo glip af medarbejderens resultats-skabende indsats i en typisk længere periode. Hvilket også kan stresse de resterende medarbejdere. Tallene viser at fra stressforeningen viser også at hver 5 langtidssygemeldte medarbejder typisk ender med at forlade arbejdspladsen. Hvis medarbejderen så også ender med at forlade arbejdspladsen, ja så skal der gang i både ansættelse og oplæring. Og hvad koster det ik?

Bedst at forebygge stress

Det siger sig selv at der er god økonomi i at skabe medarbejder trivsel og forbygge stress. Der kan være mange årsager til stress, både personlige og arbejdsrelaterede og ofte er det en kombination Som virksomhed er der forskellige muligheder for at forbygge stress. Til at forebygge stress er det bl.a. vigtigt at:

  • Kommunikationen er anerkendende
  • Der er klar forventningsafstemning og veldefinerede mål
  • Der er klar prioritering af opgaver
  • Der er passende krav til arbejdet i forhold til tid og kometencer
  • Den enkelte medarbejder ved, hvad der virker stressende og har lært at håndtere/undgå det
  • Der er indflydelse på eget arbejde
  • Medarbejderen har viden om stress og stressreducerende værktøjer
  • Man ved hvordan man bruger tiden
  • At der er klare, enkelte og logiske processer

Det er selvfølgelig allerbedst at sætte ind med stressforebyggelse, mens medarbejderne endnu har det godt. Der er forskellige måder at gribe det an på. Hvad der er bedst afhænger af jeres og den enkelte medarbejders behov.

Jeg og mine samarbejdspartnere klæder ledere og medarbejdere på til at skabe en stressforebyggende kultur. Og hvis en medarbejder er decideret stresset, laver vi stresshåndterings-forløb tilpasset den enkelte medarbejder. Her er det vigtigt at finde ud af hvilke faktorer, såvel arbejdsmæssigt som privat der var årsag til stress, og så få lavet om på det.

Du kan kontakte mig ved at ringe på 52508181 eller skrive til mig her. Så kan du høre mere, om hvordan jeg og mine samarbejdspartnere arbejder med stress og stressforebyggelse.

Her kan du få et link til JyllandsPostens artikel: “Kvindelige ledere føler sig mere stressede”. Jeg har udtalt mig i artiklen og en af mine klienter udtaler sig om stress, og udbyttet af at gå hos mig. (artiklen kræver abonement på Jyllandsposten).

Du kan læse om den sunde og den usunde stress her

Her kan du få et link til Jyllandspostens artikel om: “hvordan stress på jobbet påvirker søvnen, og hvordan hypnose kan hjælpe på søvnproblemer”. Jeg har udtalt mig i artiklen. (artiklen kræver abonnement på Jyllandsposten)

Ring nu og hør mere