Foredrag

Transformerende foredragcharlotte Bang foredrag

Jeg tilbyder en række foredrag som fx. de nævnte herunder. Jeg laver naturligvis også tilpassede foredrag.

Bevidst Forandring starter Indefra

En vigtig forudsætning for succes med forandringer er, at de involverede mennesker arbejder med og ikke imod forandringen. For nogle mennesketyper er det dejligt med noget nyt, mens det for mange vil være angstprovokerende i højere eller mindre grad.

Når vi forandre os, kender vi ikke os selv – og organisationen – i og efter forandringen, og det vil ofte skabe utryghed; for nogle ligefrem en krise, fordi de kommer til at sætte lighedstegn mellem “ukendt” og “forkert”. Mange mennesker vil derfor bevidst eller ubevidst have modstand mod forandring, også selvom forandringen er god.

Modstand er naturlig og forventelig; det handler om at håndtere modstanden, så der skabes tryghed i forandringen. Med den rigtige tilgang kan den energi, der var bundet i modstanden, omsættes til noget mere konstruktivt. Det kræver bevidsthed at få succes med forandringsprocesser og bevidst forandring starter derfor indefra.

I foredraget vil du høre om sindets reaktioner under forandringsprocesser hos forskellige mennesketyper, og om hvordan du kan vende modstand til engagement og på den måde få succes med dine og organisationens forandringsprocesser.

I får helt konkret viden om:

  • Forandringens og modstandens psykologi
  • Sådan genkender du modstand i dens mange udtryksformer
  • Sådan støtter du dig selv og andre til at gøre forandringen til en succes
  • Sådan skaber du bevidst forandring

 På koncernens årlige arbejdsmiljødag holdt Charlotte et spændende og anderledes oplæg omkring håndtering af forandringer og forandringsprocesser. Oplægget var både levende og inspirerende og vi har siden hen modtaget mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.  ARP-HANSEN HOTEL GROUP – Pernille Østergaard Buhl HR Chef

Mindful kommunikation, der skaber positiv forandring

Handler både om den kommunikation du har med dig selv og den kommunikation, som foregår mellem mennesker. De to ting hænger sammen.

Der er aldrig nogen der er blevet succesfulde alene, der er altid andre mennesker involveret. Og jo bedre du og dine kolleger mestrer den personlige kommunikation, jo bedre relationer, resultater og arbejdsglæde kan I opnå. Det du ikke er bevidst om gør noget ved dig og dine omgivelser, og det du er bevidst om kan du gøre noget ved. Mennesker reagerer meget mere på det du føler, end det du siger.

I foredraget får I enkle, konkrete værktøjer, som får alle andre kommunikationsværktøjer til at virke bedre. I kan bruge dem i jeres kommunikation med andre mennesker både professionelt og privat og skabe bedre relationer og resultater hele vejen rundt.

Charlotte delivered a workshop on Communication for Internations. We were very pleased to have her as a facilitator. She is very knowledgeable and intuitive. She can easily customize the content to the audience needs and is flexible to fit what the moment requires. The participants were very happy and learned a lot. We are looking forward to have Charlotte deliver workshops for us again. Internations – Migena Gjerazi

Frygt i organisationer – fra Frygt til tillid og succes

Noget af det mest energislugende er frygt & angst. Frygt kan  få os til at top-præstere kortvarigt, men den kan give os usund stress i det lange løb. Frygten for ikke at slå til og gøre det godt nok stjæler vores energi. Det kan få os til aldrig at gå i gang, miste vores gennemslagskraft, lave overspringshandlinger, holde vigtig viden tilbage mm. Angst i organisationen kan føre til en hård og ikke-konstruktiv tone, nedsat kreativitet i opgaveløsning eller ligefrem mobning.

Angst er en stresstilstand, og uanset om det handler om arbejdsrelateret eller privat angst, vil det tage overskud og energi væk fra jobbet. Der er rigtig meget energi bundet i frygt  & angst, og når den energi i stedet får lov at flyde frit, kan den bruges til kreativitet, åbenhed og produktivitet.

I foredraget vil du høre om, hvordan angst hæmmer den enkeltes præstationer og stiller sig i vejen for organisationens succes. Du vil også høre om, hvad Bevidst kommunikation kan gøre for at opbygge medarbejdernes tillid og selvværd og dermed fremme en angstdæmpende kultur i organisationen.

Jeg giver helt konkrete råd til:

  • Min egen historie med angst i arbejdslivet
  • Sådan spotter du angst i organisationen – i individer og kultur
  • Det kan du gøre, når du opdager angst i organisationen
  • Sådan bliver du en medskaber af en tryg og tillidsskabende kultur

Selvledelse – Sådan leder du Dit Indre Styresystem

Handler om at kunne påvirke sin egen tilstand, så den generelt støtter en i at have det så godt som muligt og nå sine mål. Derudover er det en fordel at kunne påvirke sin tilstand så den passer til en bestemt situation eller arbejdsopgave. Det er f.eks. ikke den samme tilstand der er ideel, når man skal lede et møde eller undervise, som når man skal skrive en rapport eller tage en ny udfordring op. Eller blot give sig selv lov til at slappe af og lade op.

I virkeligheden er det vigtigste at kunne styre og påvirke sin indre tilstand bevidst. Det er ofte den indre tilstand der afgør vores resultater, som spænder ben for at vi får gjort det vi skal have gjort og få slappet af, når det er det vi skal.

I foredraget får I enkle, hurtige og effektive værktøjer til at styre den indre tilstand. Foredraget er krydret med historier fra det virkelige liv.

Andre Foredrag

Bliv den bedste udgave af dig selv

Handler om at finde ud af, hvad den bedste udgave af dig er for dig. Hvornår har du det allerbedst? Hvordan er det, du skal leve og arbejde for at være den bedste udgave af dig selv, og hvornår føler du dig som den bedste udgave af dig selv?

Når du er den bedste udgave af dig selv, har du et bedre liv, er mere effektiv og kan få mere fra hånden på kortere tid. Ligesom du kan klare pressede situationer med mere overskud. Og have mere tid til at slappe af eller hvad du ønsker.

Foredraget giver et konkret værktøj til at bringe dig en tilstand af at være den bedste version af dig selv.

Få inspiration til at skabe en bedre hverdag i virksomheden og få samtidig værktøjer til at blive en bedre version af jer selv.

Kontakt mig

For at I får så meget som muligt ud af et eventuelt samarbejde, tager jeg altid meget gerne en indledende, uforpligtende samtale på telefonen. Her kan vi tale om jeres behov, og om hvordan jeg kan bidrage til de positive forandringer, som I ønsker at skabe i jeres organisation.

Ring til mig på tlf. 52 50 81 81 eller skriv til mig for at høre mere.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Kærlig hilsen

Ekspert i Bevidst Forandring og Kommunikation

Ring nu og hør mere