Forebyggelse af stress kræver en daglig indsats

Forebyggelse af stress kræver en daglig indsats

Stress

Forebyggelse af stress

Nedenfor kan du læse et resume af et interview, jeg lavede med Pia Hardy fra Fortuna Kurser.  I interviewet fortæller Pia om, hvad der kendetegner:

 • Arbejdspladsen, hvor medarbejdernes trives
 • Lederen, der skaber en kultur med trivsel og godt arbejdsmiljø

Arbejdspladsen

Arbejdspladsen, hvor medarbejderne trives og har et lavet stressniveau, er kendetegnet ved at man:

 • Prioriterer medarbejdernes ve og vel på lige fod med størst muligt afkast
 • Prioriterer medarbejdernes ve og vel på lige fod med den gode service til kunder, borgere og elever
 • Skaber balance mellem krav og medarbejdernes ressourcer
 • Uddanner lederne i stress-forebyggelse og trivsel
 • Støtter lederne i at skabe trivsel
 • Har forståelse for, at stress er en vedvarende udfordring
 • Gør en daglig indsats for stress-forebyggelse
 • Sørger for, at alle forstår betydningen af, at der gøres en aktiv indsats for at forebygge stress.
 • Afsætter tid, personer og penge til en stress-indsats.

At minimere negativ stress og skabe trivsel er altså noget, der skal arbejdes på kontinuerligt og hver dag. Lidt ligesom at børste tænder.

Lederen

Den leder, der skaber rammerne for et godt arbejdsmiljø, har en række faglige og personlige kompetencer. Det er bl.a. vigtigt at lederen

 • Kan lede med empati
 • Gør mål, roller, opgaver og forventinger klare for alle
 • Er synlig
 • Står til rådighed, når der er udfordringer for afdelingen eller den enkelte
 • Skaber tillid
 • Skaber samhørighed
 • Er åben omkring stress og trivsel og er en rollemodel
 • Prioriter medarbejdernes trivsel på lige fod med virksomhedens indtjening og service ud ad til
 • Sætter tid og ressourcer af til at være der for medarbejderne
 • Har kompetencer til medarbejderledelse
 • Har kompetencer indenfor konflikthåndtering, stresshåndtering og medarbejderudvikling
 • Kan lede opad og sørge for at topledelsen har forstået betydningen af et godt arbejdsmiljø.

En effektiv stress-indsats foregår på alle niveauer på i en virksomhed. Og udover virksomheden er det er også vigtigt at familien støtter op om en evt. stress-ramt medarbejder.

Du kan læse mere om Mindfulness og stress-håndtering her.

Læs hvad en kursist siger om et forløb i mindfulness og stress-håndtering her.

Du kan se mere om Fortunakurser her.

Kontakt mig

– og hør mere om, hvordan jeg arbejder med stress på individ- og organisationsniveau.

Hvad enten du er interesseret i et coachingforløb, et foredrag eller workshop, starter jeg altid et forløb op med en GRATIS indledende samtale på telefonen. På den måde kan du høre, om jeg er den helt rigtige samarbejdspartner, inspirator, terapeut eller coach for dig.

Ring til mig på tlf. 52 50 81 81 eller skriv til mig for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at skabe de forandringer du ønsker.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Kærlig hilsen

Ekspert i positiv forandring

Author: Charlotte Bang

Kommentering er slået fra.

Ring nu og hør mere