Stresshåndtering

Stresshåndtering

Både menneskeligt og økonomisk er det selvfølgelig billigere at forebygge stress, fremfor at håndtere den, når den er opstået. Men hvis stressen har meldt sig, kan der heldigvis gøres rigtig meget ved det. Det har bare større omkostninger.

Når vi taler om stress, er der overordnet to ting i spil, som afgør, om der opstår stress.

 • Summen af belastninger (ydre som indre)
 • Tolerance overfor belastninger

Det er de samme to ting, der kan justeres på, når stressen er opstået.

Belastninger kan opdeles i nedenstående typer:

 • Fysiske/kemiske
 • Tids- og forventningspres
 • Følelsesmæssige

Stresshåndteringsforløb

Et stresshåndteringsforløb tilpasses den enkelte. Typiske elementer i et stresshåndteringsforløb er:

 • Klarlægning af graden af stress
 • Øget bevidsthed om hvad der trigger stress
 • Klarlægning af tilstedeværende belastninger
 • En plan for hvad der skal laves om på
 • Værktøjer til at øge tolerancen overfor belastninger
 • Arbejde med det ubevidste sind, så det forstår, at der ikke er alvorlig fare på færde
 • Teknikker til at tage kroppen ud af stressreaktionen
 • Implementering af stresshåndteringsstrategier
 • Læring om stressbiologi og stressignaler

Hvis man ikke får lavet om på, det der gjorde, at man tillod sig selv at få stress i første omgang, er man meget mere udsat for at få stress igen.

Et vigtigt element i stresshåndtering er at arbejde både ubevidst og bevidst. Det ubevidste sind styrer 95 % af vores liv og stressen styres af det ubevidste sind og er en kropslig reaktion oprindeligt skabt til kamp eller flugt. Derfor arbejder jeg i min stresscoaching med at gøre det ubevidste bevidst, og med at få det ubevidste sind til at samarbejde for at undgå stress. Det har jeg rigtig gode resultater med.

Du er velkommen til at kontakte mig og høre mere om, hvordan jeg arbejder med stress, og hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed til mere trivsel og mindre stress. Du kan ringe til mig på 52508181 eller skrive til mig her.

Der findes to slags stress den sunde og den usunde. Læs mere om dem her.

Jeg har rigtig gode erfaringer med mindfulness til behandling og forebyggelse af stress. Iøvrigt er det videnskabeligt bevist at mindfulness er effektivt mod stress. Læs om mindfulness her

Læs hvad Anne Hansen fik ud af et forløb i stresshåndtering og mindfulness her

Tag en vejlendende stresstest her. Testen er udarbejdet i samarbejde med Overlæge Dr. med Bo Netterstøm Hillerød Sygehus. Husk at testen er vejledende. Og hvis du føler alvorlige symptomer på stress, skal du altid søge læge.

Ring nu og hør mere