Løs dine konflikter med stil

Løs dine konflikter med stil

Konflikter

Konflikter. Hvordan løser du dem bedst?

Det afhænger selvfølgelig helt af situationen.

Grundlæggende er der 5 forskellige måder at tilgå konflikter. Det kan du læse mere om i avisartiklen “Løs dine konflikter med stil”  Du kan læse artiklen: “Løs dine konflikter med stil her” . Artiklen har jeg skrevet for Amager Lokalavis.

Konflikter er en naturlig del af det at indgå i relationer. Konflikter kan handle om forskellige ting, Modstridende interesser, forskellige overbevisninger eller om behovopfyldelse. Nogle konflikter er i sagens natur lettere at løse end andre.

Hvordan løses konflikter?

Grundlæggende kan man dominere modparten i en konflikt, eller man kan samarbejde om at finde en vind-vind situation eller finde et kompromis. Derudover kan man føje den andens interesser, det kan ske både ved at give udtryk for sine ønsker eller ved blot at fortie dem.

De forskellige tilgange har hver sin berettigelse – hver deres fordele og ulemper. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om sine foretrukne konflikthåndteringstile, og at kunne vælge bevidst mellem dem, afhængig af situationen.

Læs artiklen her. “Løs dine konflikter med stil”

God fornøjelse med konfliktløsningen!

Kontakt mig

Hvad enten du er interesseret i et coachingforløb, et foredrag eller workshop, starter jeg altid et forløb op med en GRATIS indledende samtale på telefonen. På den måde kan du høre, om jeg er den helt rigtige samarbejdspartner, inspirator, terapeut eller coach for dig.

Ring til mig på tlf. 52 50 81 81 eller skriv til mig for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at skabe de forandringer du ønsker.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Kærlig hilsen

Ekspert i positiv forandring

#konflikter #konflikthåndtering #konflikthåndteringsstile #løskonflikten #løsdinekonfliktermedstil

Author: Charlotte Bang

Kommentering er slået fra.

Ring nu og hør mere