Forskel på Selvtillid og Selvværd

Forskel på Selvtillid og Selvværd

Forskel på selvtillid og selvværd

 Forskel på Selvtillid og Selvværd.

Er der forskel på selvtillid og selvværd og hvad er forskellen. Ja der er forkel på de to.

SELVVÆRD: Din egen værdsættelse af dig selv, som den du er, med alt hvad du er: Din indre søjle: Indre grundlæggende overbevisning om dit eget værd. Dit selvværd er uafhængig af dine præstationer.

SELVTILLID: Selvtillid siger noget om din tro på, at du vil lykkedes med en ydre ting f.eks. Spille fodbold, holde tale, slå græs mm, Du kan f.eks. sagtens have høj selvtillid, når du laver mad, men ikke når du holder taler eller omvendt. Din selvtillid afhænger bl.a. af dine forventninger til dig selv og af dine kompetencer på et givent område.

Sammenfattende kan man sige at et højt selvværd giver en større indre følelse af at have værdi, uafhængigt af ydre resultater. Derfor er det ikke nødvendigt at skulle bevise sit værd gennem ydre succes. SELVTILLID og SELVVÆRD påvirker dog hinanden indbyrdes, sådan at ydre succes kan styrke din følelse af værdi, og høj selvværd gør, at du går til ydre handlinger med en indre grundlæggende følelse af værdi, uanset hvordan det går. Derfor vil et højt selvværd somregel også få dig til at turde noget mere.

Jeg har rigtig gode erfaringer med at styrke både selvværd og selvtillid og arbejder med det hver eneste uge. Iøvrigt har jeg selv haft en rigtigt ringe selvværd, som havde en  negativ effekt på min livskvalitet. Nu har jeg heldigvis fået ændret det.

Husk du er aldrig selv ansvarlig for oprindelsen til et lavt selvværd, men du er ansvarlig for at ændre på det.

Du kan høre mere om, hvordan jeg arbejder med styrkelse af både selvværd og selvtillid. Kontakt mig her og hør mere.

Jeg ønsker dig en dejlig dag fyldt med selvværd og selvtillid.

Kærlig hilsen Charlotte

Author: Charlotte Bang

Kommentering er slået fra.

Ring nu og hør mere