Det menneskelige behov: Sikkerhed

Det menneskelige behov: Sikkerhed

Hvordan påvirker det menneskelige behov sikkerhed vores liv?

I sidste blogindlæg talte vi om de seks menneskelige behov: Sikkerhed, Usikkerhed/Variation, Betydning, Kærlighed/tilknytning, Vækst og Bidrag. Denne gang vil vi dykke dybere ned i det menneskelige behov: Sikkerhed. Sikkerhed er noget, vi alle søger og har brug for på forskellige måder, men nogle gange kan det også holde os tilbage.

Når behovet for sikkerhed bliver højere end f.eks. vores behov for kærlighed/tilknytning, vækst og bidrag, vil sikkerhedsbehovet typisk bremse disse områder af vores liv.

Her er nogle eksempler

Tag Stine, for eksempel. Hun var skarp som en kniv, men hendes behov for 100% sikkerhed i at have ret og være god nok forhindrede hende i at deltage aktivt i undervisningen. Hun turde ikke engang række hånden op af frygt for at sige noget forkert. Ved at prioritere vækst og bidrag højere end sikkerhed fandt Stine en vej til at bryde fri. Hun indså, at det at tage fejl ikke var verdens ende. Tværtimod var det en mulighed for læring. Så hun begyndte at række hånden op, uanset om hun var sikker eller ej. Stine blev samtidig fri til at vælge den uddannelse og livsbane, hun havde lyst til.

Tænk også på Jens, der drømte om at starte sin egen virksomhed, men han var så fokuseret på at undgå risiko, at han aldrig tog det første skridt. Han holdt fast i sit job, selvom han brændte for at realisere sine ideer. Det var først, da han gav slip på behovet for total sikkerhed og prioriterede det, hans virksomhed skulle bidrage med højere end sikkerhed, at han turde følge sin passion og se sin virksomhed vokse.

Vi må ikke glemme Laura. Hendes behov for sikkerhed var knyttet til ønsket om, at alle skulle kunne lide hende, og hun ville derfor for enhver pris undgå konflikter. Hun var en pleaser, altid bekymret for at opfylde andres forventninger. Men da hun indså, at det var ok, hvis ikke alle kunne lide hende, begyndte hun at prioritere ægte kærlighed og tilknytning højere. Det var først, da Laura turde være sin autentiske selv, at hun fandt den sande sikkerhed. Hun begyndte at værdsætte kærligheden til sig selv og prioritere den højere. Ironisk nok førte dette til, at hun fik større sikkerhed i sin egen værdi og i de handlinger, hun foretog.

Og ja, så er der mig selv, Charlotte

Jeg ønskede så stor sikkerhed på mine pensionsordninger, at mine penge stod i den højeste sikkerhed, og et år endte det med, at der stod færre penge, da året sluttede, end da det startede, selvom jeg havde indbetalt hver måned. Og da jeg indså prisen for 100% sikkerhed, flyttede jeg dem over i aktier, og min pension begyndte at vokse.

Efter at have lavet tusindvis af sessioner og levet mit eget liv, kunne jeg fortælle sådanne historier i en uendelighed, og det kan du sikkert også! Et typisk ordsprog, der er knyttet til et meget højt sikkerhedsbehov, er: “Man ved, hvad man har, men ikke hvad man får.” Men som vi alle ved, livet er ikke noget vi kan give svar på i dag, men en proces. At finde indre sikkerhed i at føle sig ressourceful til at håndere livet, giver et mindre behov for ydre sikkerhed.

Hvorfor er det så uhensigtsmæssigt at have sikkerhed som det vigtigste behov?

Fordi det ofte holder os i en fastlåst tilstand. Vi bliver bange for at tage chancer, og det forhindrer os i at vokse og opdage vores fulde potentiale. Hvis sikkerhed er vigtigere end kærlighed, vækst og bidrag, kan det forhindre os i at gøre netop det, der gør os mest glade og tilfredse.

Hvad med dig? Er der områder i dit liv, hvor behovet for sikkerhed holder dig tilbage?

Måske drømmer du om at rejse ud i verden, skifte karriere, starte dit eget projekt, blive skilt eller gift, men måske frygten for det ukendte holder dig tilbage.

Du kan stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Begrænser mit behov for sikkerhed mig på forskellige livsområder?
  • Hvad vil være en passende prioritering af sikkerhed på de forskellige livsområder?
  • Hvordan skal mit behov for sikkerhed prioriteres i forhold til de 5 andre menneskelige behov?

Hvilken prioritet skal sikkerhed have i dit liv?

Du kan læse mere om Tony Robbins og hans arbejde med de 6 menneskelige behov her.

Du kan finde blogindlægget om de 6 menneskelige behov her.

De bedste hilsner,

Author: Sofie Høyen

Kommentering er slået fra.

Ring nu og hør mere