Det menneskelige behov: Kærlighed/Tilknytning

Det menneskelige behov: Kærlighed/Tilknytning

Det menneskelige behov Kærlighed er et grundlæggende behov

Vi er nået til det menneskelige behov Kærlighed/Tilknytning i vores serie om de seks menneskelige behov: Sikkerhed, Usikkerhed/Variation, Betydning, Kærlighed/Tilknytning, Vækst og Bidrag. Blandt de seks primære menneskelige behov, som Tony Robbins har identificeret, rangerer kærlighed og tilknytning som et af de mest afgørende. Faktisk anbefales det at prioritere dette behov højere end de første tre som er sikkerhed, usikkerhed/variation og betydning.

Hvad er kærlighed og tilknytning?

Kærlighed og tilknytning handler om at føle sig forbundet med andre mennesker. Det kan være romantisk kærlighed, venskab, familieforhold eller endda et stærkt fællesskab. Når vi føler os forbundet med andre, oplever vi tryghed, støtte og en følelse af at være en del af noget større.

Frygten for at blive afvist

Vi mennesker bærer en dyb frygt for ikke at være gode nok og ikke at blive elsket tilstrækkeligt. Denne frygt er dybt forankret i vores overlevelsesinstinkter. Fra naturens side og som spædbørn er vi afhængige af omsorg og kærlighed for både at trives og overleve. Således stræber vi naturligt efter kærlighed og tilknytning. Denne frygt for afvisning kan have en betydelig indflydelse på vores adfærd. Vi kan blive overdrevent selvkritiske, søge konstant bekræftelse fra andre eller undgå at sætte grænser af frygt for at blive afvist.

Sofie troede, at hendes vej til kærlighed gik gennem konstant tilgængelighed og hjælpsomhed. Hun var altid en pleaser, der satte sine egne behov på standby for at imødekomme andres. Desværre førte dette til stress og en følelse af utilstrækkelighed, indtil hun indså, at ægte kærlighed kommer fra at være sit autentiske selv. Da Sofie begyndte at prioritere kærlighed til sig selv, fandt hun mere balance og skabte sundere relationer.

Kærlighedsmanipulation

Desværre kan vores behov for kærlighed også gøre os til ofre for manipulation. I min praksis som coach og hypnoterapeut har jeg mødt mange, der har været udsat for kærlighedsmanipulation. Disse mennesker har måske endda vendt sig selv på hovedet for at passe ind i en form, de har lært ville give dem den ønskede opmærksomhed og kærlighed. Desværre ender denne tilpasning ofte med at føles tom, for vi ved dybt inde, at det ikke er den sande version af os, vi viser til vores medmennesker.

Kærlighedsmanipulation kan have mange forskellige former. Det kan være alt fra at bruge trusler om at forlade en person til at give subtile hints om, at man ikke er god nok, og må gøre noget mere for at få kærlighed. Uanset formen er kærlighedsmanipulation altid skadeligt for både den, der manipulerer, og den, der bliver manipuleret.

Mads følte sig kærlighedsmanipuleret af sin kone. Når der var noget han ikke ville, sagde hans kone: “Jamen Mads, jeg elsker dig jo så højt”. Og så følte Mads, at han skulle tilpasse sig til at være, som hans kone bad om, for hun elskede ham jo. 

Lad os udforske det menneskelige behov for kærlighed og tilknytning med nogle flere historier

I mine 8 år som fast brevkasseredaktør på magasinet Psykologi har jeg modtaget utallige breve om udfordringer i relationer. Frygten for afvisning, kærlighedsmanipulation og manglende forståelse for kærlighedssprog var gennemgående temaer.

Mathilde havde et stort behov for sikkerhed i kærlighed og frygtede svigt så meget, at hun lukkede sig inde i sig selv. Dette resulterede i overfladiske relationer, hvor hun konstant tilpassede sig andres forventninger. Da hun erkendte, at ægte kærlighed kommer fra at være autentisk, åbnede hun op og skabte dybere forbindelser.

Mette troede, at hendes udseende var nøglen til kærlighed, så hun brugte timevis på at lægge make-up og sætte hår. Mette regnede ud, at de 45 minutter hun brugte på sit udseende dagligt, blev til 22,5 timer om måneden. Men da hun indså, at ægte kærlighed kommer indefra og ikke fra hendes udseende, begyndte hun at værdsætte sig selv for den, hun virkelig var. Mette var nu fri til at gå ned i fakta uden makeup mm.

Katrine var alt for overbærende og hjælpende over for sine forældre i håb om at modtage deres kærlighed. Men da hun indså, at ægte kærlighed ikke burde være betinget af at hjælpe, ændrede hun adfærd. Hun begyndte at give af sig selv, fordi hun ønskede det, men uden at forvente noget til gengæld. Hun skabte en mere autentisk relation til sine forældre og opdagede, at de elskede hende betingelsesløst.

Kærlighedssprog

Når vi taler om behovet for kærlighed, er det også værd at se på, hvordan vi forstår og udtrykker kærlighed. Ifølge Gary Chapman er der fem primære kærlighedssprog, som er forskellige måder at udtrykke og modtage kærlighed på. De fem måder vi forstår og modtager kærlighed på, er: gaver, fysisk berøring, tjenester, kvalitetstid, og anerkendende ord. Det er typisk et eller to af disse sprog, som vi forstår bedre end de andre. Det er det sprog, der er vores fortrukne, som vi typisk giver til andre og som vi bliver gladest for, når andre giver til os.

De fem kærlighedssprog er tæt forbundet med behovet for Kærlighed/Tilknytning. Når vi føler os elsket og værdsat, oplever vi en følelse af tryghed og tilknytning. Dette giver os en stærk base at udforske verden fra og bidrager til vores mentale og emotionelle velvære. At forstå vores behov for kærlighed og tilknytning er afgørende for vores trivsel og lykke. Når vi lærer at modtage og give ægte kærlighed, kan vi skabe dybe og meningsfulde forbindelser. Det kan berige vores liv på utallige måder. Så lad os huske at værdsætte og dyrke kærligheden i alle dens former, både til os selv og til andre.

Tænk over følgende

  • Hvordan prioriterer du behovet for kærlighed/tilknytning sammenholdt med de 5 andre menneskelige behov?
  • Hvilken prioritering skal kærlighed/tilknytning have for at du lever det liv, du virkelig ønsker?
  • Hvordan får du dette behov opfyldt?
  • Hvordan ønsker du at få dit behov for kærlighed og tilknytning opfyldt på en konstruktiv måde, hvor du er den, du virkelig ønsker at være?

Hvis du oplever udfordringer i dine relationer, eller hvis du har brug for hjælp til at håndtere frygt for afvisning, er du velkommen til at kontakte mig på +45 52 50 81 81 eller skrive en besked til mig her.

Du kan læse mere om Tony Robbins og hans arbejde med de 6 menneskelige behov her.

Du kan finde det først blogindlæg om de 6 menneskelige behov her.

De bedste hilsner,

Author: Sofie Høyen

Kommentering er slået fra.

Ring nu og hør mere